Maak kennis met leefpatroonmonitoring

Maak kennis met leefpatroonmonitoring, de nieuwe naam voor leefstijlmonitoring.

Leefpatroonmonitoring, de nieuwe toekomstvaste noemer voor de extramurale (AI) zorgtechnologie van Sensara. 

Wellicht heeft u de naam leefpatroonmonitoring al eens gehoord. Leefpatroonmonitoring werd tot nu toe in de praktijk ook aangeduid als leefstijlmonitoring. Deze laatste aanduiding is in alle communicatie gebruikt vanaf 2007, toen de eerste pilot in Nederland van start ging. Begin 2024 is onder leiding van de Vliegwielcoalitie van de Patiëntenfederatie, Vilans, Digizo.nu en Sensara besloten de aanduiding te wijzigen van leefstijlmonitoring naar leefpatroonmonitoring. De aanduiding leefpatroonmonitoring is toekomstbestendiger en de aanduiding 'leefstijl' leverde te veel verwarring in de markt op in relatie tot een gezonde leefstijl.

Met leefpatroonmonitoring gaat het niet alleen om de persoonlijke keuzes die invloed hebben op de gezondheid, maar alle relevante patronen van iemands leven. Hiermee kan de zorg een betere indruk te krijgen hoe het gaat met  alleenstaande ouderen, zowel op dit moment als over een langere termijn, door middel van kunstmatige intelligentie (AI). 

 

Breder holistisch perspectief

Het gebruik van de term "leefpatroon" impliceert een meer omvattend begrip van het leven van een persoon, met niet alleen levensstijlkeuzes, maar ook dagelijkse routines, gewoonten en gedragingen. CEO Rutger Wichers “We verwachten dat deze naamswijziging een toekomstbestendige keuze is die we samen met alle betrokkenen hebben gemaakt. Hiermee zorgen we dat deze noemer leefpatroonmonitoring ook op de lange termijn een begrip zal zijn. Door te kiezen voor de term "leefpatroon", wordt de nadruk verlegd naar het begrijpen van alle aspecten van iemands dagelijkse leven, zoals slaapgewoonten, sociale interacties en mobiliteit. 

 

Als enige positief getest door kennniscentrum Digitale Zorg 

Leefpatroonmonitoring van Sensara is als enige oplossing positief getest door het kenniscentrum Digitale Zorg, een inititatief van Zorgverzekeraars Nederland. Sensara leefpatroonmonitoring maakt onderdeel uit van het open zorgplaform SensaraCare.

Voor meer onafhankelijke informatie over leefpatroonmonitoring verwijzen we naar de website van Vilans. Hier vind je ook meer achtergrondinformatie over deze naamswijziging. Meer weten over leefpatroonmonitoring? Neem dan gerust contact met ons op.