Hoe voldoe ik aan de WLZ voorwaarden bij alleenstaande ouderen?

Hoe voldoe ik aan de WLZ voorwaarden bij alleenstaande ouderen?

De cruciale rol van toezichthoudende techniek bij de WLZ thuis

 

WLZ: Recht op 24/7 toezicht thuis

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) voorziet in een volksverzekering voor zware, intensieve zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Deze wet speelt een cruciale rol bij het waarborgen van zorg voor mensen met een blijvende zorgbehoefte. Dat betekent dat iemand in principe niet alleen kan worden gelaten.

Maar wat verstaat de wet onder toezicht?

Toezicht houdt volgens de definitie van de overheid in dat een zorgverlener signaleert of een cliënt hulp nodig heeft en daarop adequaat reageert met een passende interventie1. Daarbij wordt specifiek ook vermeld dat technische voorzieningen hierbij een rol kunnen spelen. In een tijd waarin nieuwe technologie zich in hoog tempo ontwikkelt, heeft de zorgsector niet stilgestaan. Maar hoe kan technologie, zoals leefstijlmonitoring van Sensara, voldoen aan de strenge eisen van de WLZ?

De uitdaging: Hoe kunnen we toch aan de WLZ voldoen?  

Met een stop op nieuw(e) bouw zullen deze wachtlijsten voor opname in een verpleeghuis de komende jaren groeien. Dan zal het aantal personen met een WLZ indicatie die alleen thuis woont verder toenemen2. Tel daar de tekorten aan zorgpersoneel (en budgetten) bij op en we zien een grote uitdaging om goed te kunnen voldoen aan de WLZ eis van 24/7 recht op toezicht thuis.

Beschikbare technologie is de oplossingsrichting: leefstijlmonitoring

De overheid zet met het WOZO programma (zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan) in op de inzet van technologie als oplossingsrichting. Een van de beschikbare technologieën in deze context is leefstijlmonitoring van Sensara. Door monitoring en alarmering op basis van kunstmatige intelligentie (AI) en slimme algoritmes kunnen ouderen veilig langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Laten we nu eens dieper ingaan op hoe zorginstellingen met leefstijlmonitoring kunnen voldoen aan de WLZ:  


1. Ondersteuning bij een continue zorgbehoefte
Leefstijlmonitoring richt zich op het bieden van continue zorg en aandacht aan mensen met een blijvende zorgbehoefte. Denk aan ouderen met mobiliteitsproblemen of personen met dementie. Met deze technologie kunnen zorgverleners veranderingen in de gezondheid en het welzijn van de persoon op de lange termijn monitoren, waardoor zij tijdig kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is. Denk hierbij aan verandering in slaapgedrag (omdraaien dag- en nachtritme), verstoorde eetlust of toegenomen WC bezoek, wat kan wijzen op een beginnende blaasontsteking. Het zijn veranderingen in het dagelijkse leefpatroon die lastiger worden gedetecteerd door zorgprofessionals of familie als zij niet 24/7 aanwezig zijn.

2. Permanent Toezicht of 24-uurszorg
Met leefstijlmonitoring kunnen mensen rekenen op een vorm van permanente zorg. Warmte sensoren houden voortdurend verschillende aspecten van iemands leven in de gaten, zoals bewegingen, slaappatronen en vitale functies. Dit maakt het mogelijk om permanent toezicht te bieden, zelfs zonder constante fysieke aanwezigheid van zorgverleners. Met name omdat trends over een langere periode worden geanalyseerd, kan dit goed inzicht bieden als de situatie van de alleenstaande oudere verandert.

3. Vermijden van Ernstig Nadeel zonder 24-uurszorg
Leefstijlmonitoring is geprogrammeerd om potentiële risico's te minimaliseren. Stel je voor dat een persoon met een verhoogd valrisico ten val komt. Leefstijlmonitoring detecteert dit en genereert direct een waarschuwing voor de zorgprofessional of de mantelzorger via de app. Hierdoor kan snel actie worden ondernomen om ernstig nadeel te voorkomen. Mantelzorgers krijgen een goed beeld, en daardoor meer rust, door op afstand te kunnen zien of alles goed gaat met de oudere. De verdeling van verantwoordelijkheid tussen professionele zorgverlener en familie kan hierbij zorgen voor minder (over)belasting. En juist die continue monitoring zorgt voor echte veiligheid in plaats van de mogelijke schijnveiligheid van gepland bezoek. Want zodra de cliënt weer alleen thuis is kan ook de situatie snel veranderen.


Voldoen aan de Grondslag van de WLZ

De WLZ vereist dat iemand aantoont te voldoen aan de specifieke grondslag voor langdurige zorg. Hierbij gaat het om aandoeningen of beperkingen die blijvende, intensieve zorg noodzakelijk maken. Leefstijlmonitoring is breed inzetbaar bij de verschillende stadia van dementie, waarbij de behoefte aan continue zorg evident is.


In de kern biedt leefstijlmonitoring een innovatieve oplossing die naadloos aansluit op de vereisten van de WLZ. Het zorgt voor een permanente vorm van zorg, onmiddellijke waarschuwingen bij afwijkingen en een vermindering van potentiële risico's. Bovendien neemt het de druk weg bij zowel de zorgbehoevende als de zorgverlener, terwijl de kwaliteit van de zorg behouden blijft. Zodoende kunnen alleenstaande ouderen veilig langer thuis blijven wonen in de bestaande omgeving. Het integreren van leefstijlmonitoring in de thuissituatie is dan ook een waardevolle stap richting het verzekeren van hoogwaardige zorg die goed aansluit op de WLZ-voorwaarden. 

Meer weten? Lees verder over leefpatroonmonitoring, de nieuwe naam van leefstijlmonitoring of neem contact met ons op.

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/persoonlijke-verzorging-begeleiding-en-verpleging-wlz/begeleiding-wlz

2 https://www.actiz.nl/hoe-staat-het-met-de-wachtlijsten-voor-verpleeghuizen