Zes redenen om leefstijlmonitoring in te zetten in de WLZ thuis

Zes redenen om leefstijlmonitoring in te zetten in de WLZ thuis

Het cruciale belang van toezichthoudende techniek in de Wet Langdurige Zorg

In onze vorige blog hebben we beschreven dat de WLZ, zowel thuis als in het verpleeghuis, niet kan werken zonder de inzet van toezichthoudende techniek. Dit betekent dat volgens de WLZ iemand in principe niet alleen kan worden gelaten, omdat diegene volgens de wet 24/7 zorg in nabijheid nodig heeft. Met toezichthoudende technieken in de thuisomgeving, zoals leefstijlmonitoring, is het mogelijk om alleenstaande ouderen met dementie toch veilig langer in hun vertrouwde omgeving te laten blijven wonen. Maar wat is het belang voor de betrokkenen: de zorgmedewerker, de mantelzorger en natuurlijk de cliёnt zelf? Hieronder noemen we zes redenen om leefstijlmonitoring in te zetten in de WLZ:

1 Veiligheid voorop

Voor mensen met een langdurige zorgbehoefte is veiligheid een absolute prioriteit. Toezichthoudende technologie zoals leefstijlmonitoring kan de fysieke veiligheid verbeteren. Het helpt ongelukken te voorkomen door tijdig waarschuwingen te geven aan zorgverleners of familieleden bij mogelijke noodsituaties. De zorgaanbieder is, volgens de WLZ, 24/7 verantwoordelijk voor de cliёnt, maar de zorgmedewerkers kunnen niet continu aanwezig zijn. Met leefstijlmonitoring kan de veiligheid hiermee toch worden geborgd, door te alarmeren als dit nodig mocht zijn.

2 Zorg op afstand

De WLZ thuis (VPT/MPT) is bedoeld om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen. Toezichthoudende technologieën maken zorg op afstand daarbij mogelijk. Zorgverleners kunnen zo op de hoogte zijn van belangrijke indicaties, waaronder valgevaar en nachtelijk dwalen, zonder fysieke aanwezigheid. Dit verbetert de kwaliteit van zorg en verlicht de druk op zorginstellingen.

 

 

“We willen met leefstijlmonitoring het gevoel van schijnveiligheid wegnemen bij familie en zorgverlener: Hoe gaat het nu echt, ook als er even geen bezoek is?”

 

 

3 Vroegtijdige Interventie

Door middel van warmtesensoren en kunstmatige intelligentie (AI) kunnen veranderingen in de situatie van cliënten vroegtijdig worden opgemerkt. Met trendanalyses kan vervolgens een goed beeld worden verkregen of de situatie verbetert of juist verslechtert. Dit stelt zorgverleners in staat om snel in te grijpen en de juiste zorg aan te bieden voordat kleine problemen escaleren tot ernstige complicaties.

4 Efficiëntie en kostenbesparing

Toezichthoudende technologieën kunnen helpen de efficiëntie te verhogen door zorgverleners gerichter in te zetten en onnodig bezoek te verminderen. Dit resulteert niet alleen in zachte baten zoals een gevoel van veiligheid, maar ook in harde baten, zoals een afname in gepland bezoek in de nacht. In de praktijk blijkt dat met de inzet van de alarmen van leefstijlmonitoring in combinatie met medisch servicecentrum Altide maar liefst 85% van de kosten van nachtelijk gepland bezoek in de wijk is gereduceerd.”*

5 Verlichting en activatie van de mantelzorger

Veel mensen met een langdurige zorgbehoefte worden verzorgd door mantelzorgers/familieleden. Leefstijlmonitoring verlicht de last van mantelzorgers door hen 24/7 gerust te stellen dat hun dierbare veilig is en door ze te voorzien van tools om op afstand te helpen bij de zorgtaken. Zo kan met de mantelzorgapp van Sensara de naaste familie in de gaten houden hoe de situatie van de alleenwonende oudere is. En als er een verontrustende situatie ontstaat, kan er bovendien direct actie worden ondernomen. Zo kan de mantelzorger een actieve rol spelen in het netwerk van zorgverlening rond de alleenstaande cliënt.

6 Besluitvorming op basis van feiten

Toezichthoudende technologieën verzamelen waardevolle gegevens over de ontwikkeling van de zorgvraag van thuiswonende cliënten. Deze gegevens kunnen worden geanalyseerd om trends te identificeren, zorgplannen aan te passen en de zorg aan te passen aan de behoefte van de oudere. Denk aan toegenomen toiletbezoek (urineweginfectie?), afname in dagelijkse activiteiten of afgenomen eetlust. Allemaal veranderingen in de situatie van de client die niet altijd even duidelijk naar voren komen bij alleen het afleggen van bezoek.

Alles bij elkaar genomen is toezichthoudende technologie cruciaal binnen de WLZ omdat het de kwaliteit van zorg verbetert, de veiligheid verhoogt, kosten bespaart en de zelfstandigheid van mensen met blijvende zorgbehoeften ondersteunt. Het draagt bij aan het streven om hoogwaardige, persoonsgerichte zorg te bieden die voldoet aan de waarden en doelstellingen van de WLZ: het bieden van hoogwaardige zorg aan de meest kwetsbare leden van de samenleving, in hun eigen omgeving.  

Wilt u meer weten over de inzet van zorgtechnologie binnen de WLZ? Neem dan contact op met onze collega's. Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van de inzet van zorgtechnologie in de thuisomgeving.

 

*  https://www.altide.nl/over-altide/nieuws/slimme-en-veilige-zorg-met-sensara-en-naast-zcn-landelijk-inzetbaar