Ontdek hoe leefstijlmonitoring helpt bij het bieden van 24/7 zorg in de nabijheid in de VPT

Hoe borg ik de 24/7 verantwoordelijkheid voor de cliënt in de VPT?

Werken in de wijkverpleging kent vele uitdagingen, maar kan ook zeer bevredigend zijn. Het directe contact met cliënten in hun eigen omgeving en het dynamische werk dragen bij aan de betekenis ervan. Maar er zijn ook bekende obstakels, zoals hoge werkdruk en fysieke belasting, die tot uitval en verloop kunnen leiden, wat de toch al krappe thuiszorg nog meer onder druk zet. Hoe kunnen we het werken in de thuiszorg verbeteren en aantrekkelijker maken voor zorgverleners? Het antwoord ligt in leefstijlmonitoring van Sensara.

Voldoe aan de 24/7 verantwoordelijkheid zonder constante aanwezigheid

Met leefstijlmonitoring (of onder de nieuwe naam leefpatroonmonitoring) van Sensara kan de wijkzorg voldoen aan gestelde eis van 24/7 verantwoordelijkheid voor de alleenwonende cliënt in de VPT. Door altijd op afstand inzicht te bieden in de situatie van de cliënt, en notificatie indien nodig, zorg Sensara dat de de wijkzorg niet dag en nacht aanwezig hoeft te zijn om toch te kunnen voldoen aan de 24/7 verantwoordelijkheid.  Leefstijlmonitoring van Sensara, op basis van AI, is als enige partij positief getoetst door het Kenniscentrum Digitale Zorg.

Persoonlijke Zorg op Maat

Leefstijlmonitoring biedt dieper inzicht in het leven van cliënten door informatie te verzamelen over hun dagelijkse activiteiten, slaappatronen en voedingsgewoonten. Dit maakt het mogelijk om zorgplannen te maken die echt aansluiten bij hun behoeften en voorkeuren, waardoor een meer persoonlijke en effectieve zorgervaring ontstaat. Want beter weten is beter zorgen en specifieke aandachtspunten zoals een slechte nachtrust of toegenomen valgevaar, kunnen specifiek worden aangekaart. 

Preventieve Zorg: Vroegtijdige Interventie

Leefstijlmonitoring maakt proactief handelen mogelijk door veranderingen in leefstijlpatronen zoals fysieke activiteit en slaappatronen tijdig te detecteren. Dit helpt gezondheidsproblemen te voorkomen voordat ze ernstiger worden, bijvoorbeeld door een mogelijke blaasinfectie vroegtijdig te signaleren of de bron te kunnen achterhalen van afgenomen eetlust. 

Efficiëntie en Effectiviteit

Door real-time gegevens te verzamelen en te analyseren, kunnen zorgverleners hun tijd beter plannen en prioriteiten stellen, wat leidt tot een betere benutting van middelen en een hogere kwaliteit van zorg voor alle cliënten. Als de wijkverpleging ’s ochtends inzicht heeft in wie er al wakker is en wie nog ligt te slapen, kan hier de ronde op worden aangepast.

Betere Communicatie en Samenwerking

Leefstijlmonitoring bevordert de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners, familie en cliënten, wat leidt tot meer open gesprekken en een groter gevoel van betrokkenheid bij de zorg. Alle betrokkenen hebben inzicht in dezelfde informatie en kunnen op basis van dezelfde informatie beslissingen nemen over het te volgen zorgtraject.

Betere samenwerking met de mantelzorger

Het gebruik van de mantelzorger app geeft naaste familieleden direct inzicht in de situatie van hun geliefde, wat rust geeft en de communicatie met zorgverleners verbetert. Door inzicht te geven in hoe het nu met vader of moeder gaat neemt de druk op de mantelzorger af. En in het geval van een verontrustende situatie kunnen eventueel afspraken worden gemaakt wie wanneer als eerste langsgaat bij de cliënt.

In essentie kan leefstijlmonitoring de het werk van de wijkverpleging transformeren, waardoor het werk leuker en beter wordt voor zowel zorgverleners als cliënten. Hoewel het aanpassingen vergt in zorgprocessen en gewoonten, zullen uiteindelijk zowel zorgprofessionals als mantelzorgers profiteren van deze nieuwe manier van werken.

Door de focus te leggen op gepersonaliseerde zorg, preventie, efficiëntie en samenwerking, kunnen we het werken in de thuiszorg aangenamer maken en tegelijkertijd de zorg voor alleenstaande ouderen veiligstellen voor de toekomst.

Meer weten? Neem Meer weten? Lees verder over leefpatroonmonitoring, de nieuwe naam van leefstijlmonitoring of neem contact met ons op.