Persbericht: Weijenberg investeert in zorgtechnologie van Sensara

Nieuwe investeringsronde zorgt voor groeiversnelling leverancier AI technologie voor de ouderenzorg.


Rotterdam, 6 juli 2023. Weijenberg Invest heeft een investering gedaan in Sensara, een toonaangevende organisatie die zich richt op het ontwikkelen van slimme technologie voor de zorgsector. Met deze investering zal Sensara in staat zijn om de dienstverlening verder te ontwikkelen en uit te breiden, waardoor het bedrijf zijn positie in de zorgsector kan versterken.


De ouderenzorg in Nederland kenmerkt zich op dit moment door een sterke vergrijzing van zowel de oudere als de leeftijd van het zorgpersoneel. Daarnaast neemt de zorgvraag toe terwijl ondertussen ook het tekort aan personeel verder stijgt. Terwijl op dit moment 1 op de 7 personen in Nederland in de zorg werkt, zal dit in 2040 verder moeten stijgen tot 1 op 4 in 2040. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden heeft Sensara zorgtechnologie ontwikkeld, gebaseerd op AI (kunstmatige intelligentie) en slimme algoritmes. Hiermee levert Sensara de juiste alarmen en data-inzichten voor de ouderenzorg, van thuis tot in het verpleeghuis.


Nu ouderen langer thuis blijven wonen, ook al is bijvoorbeeld (vergaande) dementie vastgesteld, zorgt dit voor extra druk op de zorg. De timing voor de investering is daarom niet onbelangrijk: Dit is het moment om de crisis in de thuis- en wijkzorg in Nederland aan te pakken. De impuls die Weijenberg Invest hiermee levert maakt doorinvesteren mogelijk in de extramurale propositie van Sensara. Directeur van Sensara, Rutger Wichers: “Deze nieuwe investering helpt ons niet alleen financieel, maar gaat ons op meerder vlakken in staat stellen om onze groeiambities te realiseren. Hiermee zijn we een partnership aangegaan met een partij met jarenlange succesvolle ervaring in de extramurale ouderenzorg. Die kennis en expertise wenden we graag aan om de groeiambities van Sensara een extra impuls te geven.“


Weijenberg Invest is verheugd om deel uit te maken van deze spannende ontwikkeling en kijkt uit naar een langdurige samenwerking met Sensara. Daarbij levert Weijenberg Invest een unieke combinatie van kennis, financiële investering en een netwerk in de Nederlandse zorgsector die goed aansluit op de groeiambities van Sensara. Rene Weijenberg van Weijenberg Invest: “Toen ik jaren geleden voor het eerst van Sensara hoorde dacht ik, dit is de toekomst! Juiste alarmen op basis van slimme algoritmes, AI en data-inzicht. Dus toen ik recent weer met Sensara in contact werd gebracht was ik meteen positief. Wij hebben heel veel zin om zo goed mogelijk te ondersteunen bij de groeiambities van Sensara.”

 

Meer weten? Neem voor pers gerelateerde vragen contact op met:

Bart Kerckhoff

Marketing Manager Sensara

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel 06 11 76 96 97

 

Hoe voldoe ik aan de WLZ voorwaarden bij alleenstaande ouderen?

Hoe voldoe ik aan de WLZ voorwaarden bij alleenstaande ouderen?

De cruciale rol van toezichthoudende techniek bij de WLZ thuis

 

WLZ: Recht op 24/7 toezicht thuis

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) voorziet in een volksverzekering voor zware, intensieve zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Deze wet speelt een cruciale rol bij het waarborgen van zorg voor mensen met een blijvende zorgbehoefte. Dat betekent dat iemand in principe niet alleen kan worden gelaten.

Maar wat verstaat de wet onder toezicht?

Toezicht houdt volgens de definitie van de overheid in dat een zorgverlener signaleert of een cliënt hulp nodig heeft en daarop adequaat reageert met een passende interventie1. Daarbij wordt specifiek ook vermeld dat technische voorzieningen hierbij een rol kunnen spelen. In een tijd waarin nieuwe technologie zich in hoog tempo ontwikkelt, heeft de zorgsector niet stilgestaan. Maar hoe kan technologie, zoals leefstijlmonitoring van Sensara, voldoen aan de strenge eisen van de WLZ?

De uitdaging: Hoe kunnen we toch aan de WLZ voldoen?  

Met een stop op nieuw(e) bouw zullen deze wachtlijsten voor opname in een verpleeghuis de komende jaren groeien. Dan zal het aantal personen met een WLZ indicatie die alleen thuis woont verder toenemen2. Tel daar de tekorten aan zorgpersoneel (en budgetten) bij op en we zien een grote uitdaging om goed te kunnen voldoen aan de WLZ eis van 24/7 recht op toezicht thuis.

Beschikbare technologie is de oplossingsrichting: leefstijlmonitoring

De overheid zet met het WOZO programma (zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan) in op de inzet van technologie als oplossingsrichting. Een van de beschikbare technologieën in deze context is leefstijlmonitoring van Sensara. Door monitoring en alarmering op basis van kunstmatige intelligentie (AI) en slimme algoritmes kunnen ouderen veilig langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Laten we nu eens dieper ingaan op hoe zorginstellingen met leefstijlmonitoring kunnen voldoen aan de WLZ:  


1. Ondersteuning bij een continue zorgbehoefte
Leefstijlmonitoring richt zich op het bieden van continue zorg en aandacht aan mensen met een blijvende zorgbehoefte. Denk aan ouderen met mobiliteitsproblemen of personen met dementie. Met deze technologie kunnen zorgverleners veranderingen in de gezondheid en het welzijn van de persoon op de lange termijn monitoren, waardoor zij tijdig kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is. Denk hierbij aan verandering in slaapgedrag (omdraaien dag- en nachtritme), verstoorde eetlust of toegenomen WC bezoek, wat kan wijzen op een beginnende blaasontsteking. Het zijn veranderingen in het dagelijkse leefpatroon die lastiger worden gedetecteerd door zorgprofessionals of familie als zij niet 24/7 aanwezig zijn.

2. Permanent Toezicht of 24-uurszorg
Met leefstijlmonitoring kunnen mensen rekenen op een vorm van permanente zorg. Warmte sensoren houden voortdurend verschillende aspecten van iemands leven in de gaten, zoals bewegingen, slaappatronen en vitale functies. Dit maakt het mogelijk om permanent toezicht te bieden, zelfs zonder constante fysieke aanwezigheid van zorgverleners. Met name omdat trends over een langere periode worden geanalyseerd, kan dit goed inzicht bieden als de situatie van de alleenstaande oudere verandert.

3. Vermijden van Ernstig Nadeel zonder 24-uurszorg
Leefstijlmonitoring is geprogrammeerd om potentiële risico's te minimaliseren. Stel je voor dat een persoon met een verhoogd valrisico ten val komt. Leefstijlmonitoring detecteert dit en genereert direct een waarschuwing voor de zorgprofessional of de mantelzorger via de app. Hierdoor kan snel actie worden ondernomen om ernstig nadeel te voorkomen. Mantelzorgers krijgen een goed beeld, en daardoor meer rust, door op afstand te kunnen zien of alles goed gaat met de oudere. De verdeling van verantwoordelijkheid tussen professionele zorgverlener en familie kan hierbij zorgen voor minder (over)belasting. En juist die continue monitoring zorgt voor echte veiligheid in plaats van de mogelijke schijnveiligheid van gepland bezoek. Want zodra de cliënt weer alleen thuis is kan ook de situatie snel veranderen.


Voldoen aan de Grondslag van de WLZ

De WLZ vereist dat iemand aantoont te voldoen aan de specifieke grondslag voor langdurige zorg. Hierbij gaat het om aandoeningen of beperkingen die blijvende, intensieve zorg noodzakelijk maken. Leefstijlmonitoring is breed inzetbaar bij de verschillende stadia van dementie, waarbij de behoefte aan continue zorg evident is.


In de kern biedt leefstijlmonitoring een innovatieve oplossing die naadloos aansluit op de vereisten van de WLZ. Het zorgt voor een permanente vorm van zorg, onmiddellijke waarschuwingen bij afwijkingen en een vermindering van potentiële risico's. Bovendien neemt het de druk weg bij zowel de zorgbehoevende als de zorgverlener, terwijl de kwaliteit van de zorg behouden blijft. Zodoende kunnen alleenstaande ouderen veilig langer thuis blijven wonen in de bestaande omgeving. Het integreren van leefstijlmonitoring in de thuissituatie is dan ook een waardevolle stap richting het verzekeren van hoogwaardige zorg die goed aansluit op de WLZ-voorwaarden. 

Meer weten? Lees verder over leefpatroonmonitoring, de nieuwe naam van leefstijlmonitoring of neem contact met ons op.

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/persoonlijke-verzorging-begeleiding-en-verpleging-wlz/begeleiding-wlz

2 https://www.actiz.nl/hoe-staat-het-met-de-wachtlijsten-voor-verpleeghuizen

Hoe neem ik mijn organisatie mee in de wereld van zorgtechnologie?

De gezondheidszorg verandert snel en zorgorganisaties moeten meegaan met de tijd. Een belangrijk onderdeel hiervan is het omarmen van zorgtechnologie. Of het nu gaat om elektronische cliëntendossiers, zorgalarmering, smartphones of geautomatiseerde processen, technologie speelt een steeds grotere rol in het verbeteren van de zorgkwaliteit. Het implementeren van zorgtechnologie vraagt echter om een zorgvuldig veranderproces voor een goede kans van slagen. In deze blog bespreken we in een notendop hoe je ook jouw zorgorganisatie succesvol kunt meenemen in een veranderproces met betrekking tot nieuwe zorgtechnologie.

 

1. Nut en noodzaak: de basis leggen

Het is belangrijk om aan alle betrokkenen binnen de zorgorganisatie duidelijk te maken waarom zorgtechnologie belangrijk is, zodat iedereen begrijpt waarom de verandering plaats gaat vinden. Dit geldt niet alleen voor het management, maar ook voor zorgprofessionals en ander personeel. Laat zien hoe zorgtechnologie de zorgkwaliteit kan verbeteren, de efficiëntie kan verhogen en fouten kan verminderen. Gebruik concrete voorbeelden om te laten zien wat zorgtechnologie kan betekenen. Als bijvoorbeeld een zorgmedewerker zelf inziet dat het haar nachtdienst vergemakkelijkt, of een bewoner meer rust en privacy biedt, zal ze sneller geneigd zijn om mee te komen in de verandering omdat het nut ervan in wordt gezien. Daarnaast is het belangrijk om de mensen uit het werkveld mee te nemen zodat er geen 'lege plek aan tafel' over blijft. Je wil natuurlijk wel dat de technologie de juiste uitdagingen kan oplossen en dus het juiste middel het doel heiligt. Anders schiet het alsnog zijn doel voorbij.

 

2. Creëer een gevoel van urgentie

Weerstand tegen verandering is een groot obstakel in veranderprocessen. Om dit te overwinnen, moet er een gevoel van urgentie worden gecreëerd. Laat medewerkers zien dat het huidige systeem niet meer voldoet aan de behoeften van cliënten, de organisatie en de zorgsector. Communiceer de voordelen van zorgtechnologie en de mogelijke gevolgen van het niet meegaan met deze ontwikkeling. Laat zien welke risico's er zijn en welke kansen technologie biedt. Zorg ervoor dat personeel wordt, goed wordt getraind en dat er mooie voorbeelden worden gebruikt. Door middel van bijvoorbeeld een spreek luister verbinding aan de muur, kan er makkelijk worden gecommuniceerd met een bewoner. Dit scheelt de medewerker tijd en de bewoner voelt zich gehoord.

 

3. Managers als voorstanders

Managers spelen een belangrijke rol bij het succesvol implementeren van veranderingen binnen een zorgorganisatie. Ze moeten als ambassadeurs optreden en het goede voorbeeld geven. Het is essentieel dat managers volledig achter het veranderproces staan en dit actief uitdragen naar hun teams. Ze moeten open communiceren, vragen en zorgen serieus nemen en medewerkers betrekken bij beslissingen. Managers kunnen een belangrijke rol spelen bij het motiveren van medewerkers om zich digitaal vaardig te ontwikkelen en de voordelen van zorgtechnologie te omarmen. Alle neuzen dezelfde kant op, noemen we dat.

 

Conclusie

Het meenemen van een zorgorganisatie in een veranderproces met betrekking tot zorgtechnologie vereist aandacht voor het nut en de noodzaak, het creëren van urgentiebesef, het optreden van managers als ambassadeurs en het bevorderen van digitale vaardigheden bij medewerkers. Door deze elementen aan te pakken en betrokkenheid te stimuleren, kunnen zorgorganisaties succesvol de voordelen van zorgtechnologie benutten en de zorg naar een hoger niveau tillen.

 

Wil je zelf aan de slag met nieuwe technologie binnen je zorgorganisatie? Onze consultants helpen je graag op weg. Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 010 7640803.

Zes redenen om leefstijlmonitoring in te zetten in de WLZ thuis

Zes redenen om leefstijlmonitoring in te zetten in de WLZ thuis

Het cruciale belang van toezichthoudende techniek in de Wet Langdurige Zorg

In onze vorige blog hebben we beschreven dat de WLZ, zowel thuis als in het verpleeghuis, niet kan werken zonder de inzet van toezichthoudende techniek. Dit betekent dat volgens de WLZ iemand in principe niet alleen kan worden gelaten, omdat diegene volgens de wet 24/7 zorg in nabijheid nodig heeft. Met toezichthoudende technieken in de thuisomgeving, zoals leefstijlmonitoring, is het mogelijk om alleenstaande ouderen met dementie toch veilig langer in hun vertrouwde omgeving te laten blijven wonen. Maar wat is het belang voor de betrokkenen: de zorgmedewerker, de mantelzorger en natuurlijk de cliёnt zelf? Hieronder noemen we zes redenen om leefstijlmonitoring in te zetten in de WLZ:

1 Veiligheid voorop

Voor mensen met een langdurige zorgbehoefte is veiligheid een absolute prioriteit. Toezichthoudende technologie zoals leefstijlmonitoring kan de fysieke veiligheid verbeteren. Het helpt ongelukken te voorkomen door tijdig waarschuwingen te geven aan zorgverleners of familieleden bij mogelijke noodsituaties. De zorgaanbieder is, volgens de WLZ, 24/7 verantwoordelijk voor de cliёnt, maar de zorgmedewerkers kunnen niet continu aanwezig zijn. Met leefstijlmonitoring kan de veiligheid hiermee toch worden geborgd, door te alarmeren als dit nodig mocht zijn.

2 Zorg op afstand

De WLZ thuis (VPT/MPT) is bedoeld om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen. Toezichthoudende technologieën maken zorg op afstand daarbij mogelijk. Zorgverleners kunnen zo op de hoogte zijn van belangrijke indicaties, waaronder valgevaar en nachtelijk dwalen, zonder fysieke aanwezigheid. Dit verbetert de kwaliteit van zorg en verlicht de druk op zorginstellingen.

 

 

“We willen met leefstijlmonitoring het gevoel van schijnveiligheid wegnemen bij familie en zorgverlener: Hoe gaat het nu echt, ook als er even geen bezoek is?”

 

 

3 Vroegtijdige Interventie

Door middel van warmtesensoren en kunstmatige intelligentie (AI) kunnen veranderingen in de situatie van cliënten vroegtijdig worden opgemerkt. Met trendanalyses kan vervolgens een goed beeld worden verkregen of de situatie verbetert of juist verslechtert. Dit stelt zorgverleners in staat om snel in te grijpen en de juiste zorg aan te bieden voordat kleine problemen escaleren tot ernstige complicaties.

4 Efficiëntie en kostenbesparing

Toezichthoudende technologieën kunnen helpen de efficiëntie te verhogen door zorgverleners gerichter in te zetten en onnodig bezoek te verminderen. Dit resulteert niet alleen in zachte baten zoals een gevoel van veiligheid, maar ook in harde baten, zoals een afname in gepland bezoek in de nacht. In de praktijk blijkt dat met de inzet van de alarmen van leefstijlmonitoring in combinatie met medisch servicecentrum Altide maar liefst 85% van de kosten van nachtelijk gepland bezoek in de wijk is gereduceerd.”*

5 Verlichting en activatie van de mantelzorger

Veel mensen met een langdurige zorgbehoefte worden verzorgd door mantelzorgers/familieleden. Leefstijlmonitoring verlicht de last van mantelzorgers door hen 24/7 gerust te stellen dat hun dierbare veilig is en door ze te voorzien van tools om op afstand te helpen bij de zorgtaken. Zo kan met de mantelzorgapp van Sensara de naaste familie in de gaten houden hoe de situatie van de alleenwonende oudere is. En als er een verontrustende situatie ontstaat, kan er bovendien direct actie worden ondernomen. Zo kan de mantelzorger een actieve rol spelen in het netwerk van zorgverlening rond de alleenstaande cliënt.

6 Besluitvorming op basis van feiten

Toezichthoudende technologieën verzamelen waardevolle gegevens over de ontwikkeling van de zorgvraag van thuiswonende cliënten. Deze gegevens kunnen worden geanalyseerd om trends te identificeren, zorgplannen aan te passen en de zorg aan te passen aan de behoefte van de oudere. Denk aan toegenomen toiletbezoek (urineweginfectie?), afname in dagelijkse activiteiten of afgenomen eetlust. Allemaal veranderingen in de situatie van de client die niet altijd even duidelijk naar voren komen bij alleen het afleggen van bezoek.

Alles bij elkaar genomen is toezichthoudende technologie cruciaal binnen de WLZ omdat het de kwaliteit van zorg verbetert, de veiligheid verhoogt, kosten bespaart en de zelfstandigheid van mensen met blijvende zorgbehoeften ondersteunt. Het draagt bij aan het streven om hoogwaardige, persoonsgerichte zorg te bieden die voldoet aan de waarden en doelstellingen van de WLZ: het bieden van hoogwaardige zorg aan de meest kwetsbare leden van de samenleving, in hun eigen omgeving.  

Wilt u meer weten over de inzet van zorgtechnologie binnen de WLZ? Neem dan contact op met onze collega's. Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van de inzet van zorgtechnologie in de thuisomgeving.

 

*  https://www.altide.nl/over-altide/nieuws/slimme-en-veilige-zorg-met-sensara-en-naast-zcn-landelijk-inzetbaar

Innoveren in de zorg met digivaardige collega’s

Hoe verbeter ik het vermogen van mijn zorgcollega’s om succesvol met nieuwe technologie te werken?


Zorgtechnologie biedt grote kansen om de zorg in Nederland betaalbaar en beheersbaar te houden. Ouderen willen en moeten langer thuis blijven wonen, de personeelstekorten lopen op en de vergrijzing ligt duidelijk op de loer. Maar de impact van zorgtechnologie op het dagelijkse werk van zorgpersoneel is in onze optiek niet te onderschatten. Zo kan je van veel zorgmedewerkers niet verwachten dat ze zomaar meegroeien in veranderingen op het gebied van zorginnovaties. In de vorige blog hebben we het gehad over de implementatie van zorgtechnologie en de borging hiervan. Daarbij ging het over “het nut en de noodzaak”, oftewel het urgentiebesef dat collega’s ervaren voordat ze met nieuwe technologie willen werken. Je wil daarbij laten zien hoe zorgtechnologie de zorgkwaliteit kan verbeteren, de efficiëntie kan verhogen en fouten kan verminderen. Zodat die slimme app, dat nieuwe zorgdashboard of die leuke robot ook echt betere zorgverlening oplevert, doordat personeel er op de juiste manier mee omgaat.


In deze blog bespreken we de volgende stap: Hoe we zorgen voor de wens, het besef en het vermogen om ook echt met nieuwe zorgtechnologie aan de slag te gaan. Dit is een belangrijke schakel. Digitaal innoveren klinkt allemaal leuk, maar het wordt alleen een succes als je ook de zorgmedewerkers meekrijgt. Hoe je dat het beste kan bereiken zetten we hieronder voor je op een rij:


1. Wens (Desire: what’s in it for me?): waarom wil ik het gebruiken? Om zorgtechnologie te gebruiken wil ik daar als medewerker het voordeel van zien. Dat kan heel praktisch zijn: ‘ik hoef minder meters op de afdeling te lopen’ of ‘ik kan mijn cliënten beter van dienst zijn’. Maak duidelijk dat de gebruiker van nieuwe technologie er zelf voordeel aan heeft om er mee aan de slag te gaan. Als het voor de gebruiker duidelijk is dat het werk leuker en makkelijker wordt, zorgt dit ervoor dat zij of hij ook sneller geïnteresseerd zal zijn om hiermee aan de slag te willen gaan. Zorg hiervoor dat je concreet bent in wat het kan betekenen voor verbeteren en blijf niet steken in algemene termen als ‘optimalisatie van werkprocessen’, want dan ben je medewerkers al snel kwijt. ‘Wat is het en wat levert het op?’ is de vraag die centraal staat bij adoptie door zorgcollega’s.

2. Besef (Knowledge): Alle neuzen staan dezelfde kant op en ook het voordeel is voor iedereen duidelijk. Collega’s zijn gemotiveerd en nu komt het aan op kennis. Die brengen we over met, bijvoorbeeld, een training op locatie. Bij kennisoverdracht dien je goed rekening te houden met de verschillende ‘digitypes’ binnen je organisatie. De ene collega zal een stuk meer vertrouwd zijn met apps en nieuwe technologie dan de andere collega die het met name erg spannend vindt. Suzanne Verheijden, Strategisch Innovatieadviseur van Buro Strakz heeft dit onlangs onderzocht. Volgens haar worden digitale vaardigheden geprojecteerd op die van zorgmedewerkers, terwijl er vier verschillende type technologiegebruikers (digitypes: Analoge idealist; de Aarzelende technologiegebruiker; de Digivaardige professional; en de Digitale enthousiasteling) zijn, waarvan twee met beperkte digitale vaardigheden'. Het adaptieve vermogen per zorgmedewerker verschilt en dat in kaart brengen middels vier ‘digitypes’ maakt het mogelijk beter aan te sluiten bij het individu.

3. Vermogen (Able): Zijn collega’s in staat om met nieuwe innovaties aan de slag te gaan, of is het nog steeds abracadabra? Je wil barrières wegnemen en zorgen dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Soms komt het ook omdat mensen niet het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een verandering. Zorg dat ze betrokken blijven. We willen zo dicht mogelijk op een livegang trainen, zodat kennis direct in de praktijk kan worden gebracht. Delen van hand-outs of andere geheugensteuntjes kunnen hierbij helpen. Vanuit de organisatie is het belangrijk dat ambassadeurs goed blijven monitoren of mensen aangehaakt blijven en niet afhaken, het mentaal ook kunnen blijven volgen en erkenning geven op de juiste momenten voor veranderingen in gedrag.


Ons doel is om te zorgen dat zorgmedewerkers gerustgesteld uit de training komen. Vaak als zorgmedewerkers weinig ervaring hebben met techniek kan het voorkomen dat ze zich schamen voor hun achterstand of wegduiken bij de training omdat ze denken dat ze achterlopen op hun collega’s op het gebied van digitale vaardigheden. Stel zorgmedewerkers dus gerust dat ze zich niet hoeven te schamen. Moedig ze aan om met vragen te komen en de tijd te krijgen om een nieuwe manier van werken te omarmen en hun werk beter én prettiger te kunnen doen.


Uiteindelijk zijn het de zorgmedewerkers die aan de slag gaan met nieuwe digitale oplossingen om ook in de toekomst iedere dag de beste zorg te leveren. Het is niet de techniek die verandert, maar het zijn uiteindelijk de mensen die voor de verandering zorgen.

Wil je zelf aan de slag met nieuwe technologie binnen je zorgorganisatie? Onze consultants helpen je graag op weg. Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 010 7640803.

Volgende