Leefstijlmonitoring aangemerkt als succesvol initiatief door Zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland

Leefstijlmonitoring aangemerkt als succesvol initiatief door Zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland

 

Grotere groep ouderen kan profiteren van meer zelfredzaamheid in de thuisomgeving

 Rotterdam 25 januari 2024 - Leefstijlmonitoring van Sensara is aangemerkt als goedgekeurde technologie door de zorgkantoren, het Kenniscentrum Digitale Zorg van Zorgverzekeraars Nederland en Vilans. De goedkeuring houdt in dat de technologie wordt beschouwd als effectief en waardevol voor de gezondheidszorg en dat de WLZ-zorgkantoren overgaan tot financiering van leefstijlmonitoring van Sensara.

 

Veilig langer thuis wonen dankzij monitoring en alarmering

Door het gebruik van leefstijlmonitoring krijgt het zorgnetwerk van de oudere (zorgmedewerkers en mantelzorgers) inzicht in veranderingen in het leefpatroon van alleenwonende mensen met dementie. Een netwerk van voornamelijk warmtesensoren die op verschillende plekken in de woning zijn bevestigd, letten op hun activiteiten, waarbij de privacy wordt gewaarborgd. Opvallende veranderingen in het leefpatroon van deze mensen zijn zo snel waar te nemen, zodat de zorgverlening hier tijdig op kan worden aangepast. Ook zorgt Sensara voor alarmering als dit nodig is, bijvoorbeeld via de alarmcentrale, wanneer zich een verontrustende situatie plaatsvindt, zoals een val. Zo weten zowel de zorg als de familie zeker dat de ouderen niet een nacht lang op de badkamervloer liggen. Dankzij Sensara kunnen ouderen veilig langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

 

Verbetering in betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg

Uit onderzoek blijkt dat leefstijlmonitoring van Sensara zorgt voor verwachte tijdsbesparingen in de zorg en verminderde druk op zorgpersoneel. Daarnaast neemt de druk op de wijkverpleging af omdat leefstijlmonitoring inzicht op afstand geeft van de situatie van de alleenstaande oudere. Leefstijlmonitoring biedt volgens het onderzoek meer zelfredzaamheid voor cliënten en hulp op de juiste momenten. Dit moet samen zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de zorg. Rutger Wichers (CEO Sensara): “Met deze goedkeuring door Zorgverzekeraars Nederland kan nu een grotere groep ouderen langer veilig thuis blijven wonen”.

Ook neemt de druk bij mantelzorgers en familie af. Ze hoeven zich niet langer zorgen te maken hoe het gaat met oma of opa, want dankzij de app hebben ze direct een goed beeld van de situatie. Daarnaast heeft de zorg inzicht in trends in bijvoorbeeld eetgedrag, toiletbezoek of slaappatronen.

 

Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

De goedkeuring door Zorgverzekeraars Nederland van Sensara draagt bij aan de WOZO doelstelling van het ministerie van VWS: “Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.” Met de inzet van Sensara in de thuisomgeving kunnen ouderen langer zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. De oplossing van Sensara, gebaseerd op warmte sensoren, gecombineerd met de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) zorgen voor 24/7 betrouwbaar toezicht op de meest privacy vriendelijke manier die er bestaat.

 

Over Sensara

Sensara is als zorgtechnologiebedrijf gespecialiseerd in slimme monitoring en alarmering voor de thuiszorg en verpleeghuizen. Onze missie is om, ondanks personeelstekorten en vergrijzing, goede zorg voor kwetsbare mensen te waarborgen. Met één platform voor extra- en intramuraal ondersteunen wij zorginstellingen zodat ouderen op een veilige manier de regie over hun leven zoveel mogelijk behouden. Van thuis tot en met het verpleeghuis. Dankzij slimme algoritmes, kunstmatige intelligentie en ons open zorgplatform levert Sensara de juiste alarmen en data-inzicht voor de ouderenzorg. Zo verminderen wij de werkdruk in de zorg en bieden wij kwetsbare mensen veiligheid en meer vrijheid. Sensara is gevestigd in Rotterdam en levert sinds 2013 oplossingen voor de thuiszorg en verpleeghuizen in de Benelux.

 

Meer weten?

Neem voor PR gerelateerde vragen contact op met:

Bart Kerckhoff

Marketing Manager Sensara

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel 06 11 76 96 97

Zes redenen om leefstijlmonitoring in te zetten in de WLZ thuis

Zes redenen om leefstijlmonitoring in te zetten in de WLZ thuis

Het cruciale belang van toezichthoudende techniek in de Wet Langdurige Zorg

In onze vorige blog hebben we beschreven dat de WLZ, zowel thuis als in het verpleeghuis, niet kan werken zonder de inzet van toezichthoudende techniek. Dit betekent dat volgens de WLZ iemand in principe niet alleen kan worden gelaten, omdat diegene volgens de wet 24/7 zorg in nabijheid nodig heeft. Met toezichthoudende technieken in de thuisomgeving, zoals leefstijlmonitoring, is het mogelijk om alleenstaande ouderen met dementie toch veilig langer in hun vertrouwde omgeving te laten blijven wonen. Maar wat is het belang voor de betrokkenen: de zorgmedewerker, de mantelzorger en natuurlijk de cliёnt zelf? Hieronder noemen we zes redenen om leefstijlmonitoring in te zetten in de WLZ:

1 Veiligheid voorop

Voor mensen met een langdurige zorgbehoefte is veiligheid een absolute prioriteit. Toezichthoudende technologie zoals leefstijlmonitoring kan de fysieke veiligheid verbeteren. Het helpt ongelukken te voorkomen door tijdig waarschuwingen te geven aan zorgverleners of familieleden bij mogelijke noodsituaties. De zorgaanbieder is, volgens de WLZ, 24/7 verantwoordelijk voor de cliёnt, maar de zorgmedewerkers kunnen niet continu aanwezig zijn. Met leefstijlmonitoring kan de veiligheid hiermee toch worden geborgd, door te alarmeren als dit nodig mocht zijn.

2 Zorg op afstand

De WLZ thuis (VPT/MPT) is bedoeld om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen. Toezichthoudende technologieën maken zorg op afstand daarbij mogelijk. Zorgverleners kunnen zo op de hoogte zijn van belangrijke indicaties, waaronder valgevaar en nachtelijk dwalen, zonder fysieke aanwezigheid. Dit verbetert de kwaliteit van zorg en verlicht de druk op zorginstellingen.

 

 

“We willen met leefstijlmonitoring het gevoel van schijnveiligheid wegnemen bij familie en zorgverlener: Hoe gaat het nu echt, ook als er even geen bezoek is?”

 

 

3 Vroegtijdige Interventie

Door middel van warmtesensoren en kunstmatige intelligentie (AI) kunnen veranderingen in de situatie van cliënten vroegtijdig worden opgemerkt. Met trendanalyses kan vervolgens een goed beeld worden verkregen of de situatie verbetert of juist verslechtert. Dit stelt zorgverleners in staat om snel in te grijpen en de juiste zorg aan te bieden voordat kleine problemen escaleren tot ernstige complicaties.

4 Efficiëntie en kostenbesparing

Toezichthoudende technologieën kunnen helpen de efficiëntie te verhogen door zorgverleners gerichter in te zetten en onnodig bezoek te verminderen. Dit resulteert niet alleen in zachte baten zoals een gevoel van veiligheid, maar ook in harde baten, zoals een afname in gepland bezoek in de nacht. In de praktijk blijkt dat met de inzet van de alarmen van leefstijlmonitoring in combinatie met medisch servicecentrum Altide maar liefst 85% van de kosten van nachtelijk gepland bezoek in de wijk is gereduceerd.”*

5 Verlichting en activatie van de mantelzorger

Veel mensen met een langdurige zorgbehoefte worden verzorgd door mantelzorgers/familieleden. Leefstijlmonitoring verlicht de last van mantelzorgers door hen 24/7 gerust te stellen dat hun dierbare veilig is en door ze te voorzien van tools om op afstand te helpen bij de zorgtaken. Zo kan met de mantelzorgapp van Sensara de naaste familie in de gaten houden hoe de situatie van de alleenwonende oudere is. En als er een verontrustende situatie ontstaat, kan er bovendien direct actie worden ondernomen. Zo kan de mantelzorger een actieve rol spelen in het netwerk van zorgverlening rond de alleenstaande cliënt.

6 Besluitvorming op basis van feiten

Toezichthoudende technologieën verzamelen waardevolle gegevens over de ontwikkeling van de zorgvraag van thuiswonende cliënten. Deze gegevens kunnen worden geanalyseerd om trends te identificeren, zorgplannen aan te passen en de zorg aan te passen aan de behoefte van de oudere. Denk aan toegenomen toiletbezoek (urineweginfectie?), afname in dagelijkse activiteiten of afgenomen eetlust. Allemaal veranderingen in de situatie van de client die niet altijd even duidelijk naar voren komen bij alleen het afleggen van bezoek.

Alles bij elkaar genomen is toezichthoudende technologie cruciaal binnen de WLZ omdat het de kwaliteit van zorg verbetert, de veiligheid verhoogt, kosten bespaart en de zelfstandigheid van mensen met blijvende zorgbehoeften ondersteunt. Het draagt bij aan het streven om hoogwaardige, persoonsgerichte zorg te bieden die voldoet aan de waarden en doelstellingen van de WLZ: het bieden van hoogwaardige zorg aan de meest kwetsbare leden van de samenleving, in hun eigen omgeving.  

Wilt u meer weten over de inzet van zorgtechnologie binnen de WLZ? Neem dan contact op met onze collega's. Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van de inzet van zorgtechnologie in de thuisomgeving.

 

*  https://www.altide.nl/over-altide/nieuws/slimme-en-veilige-zorg-met-sensara-en-naast-zcn-landelijk-inzetbaar

Hoe voldoe ik aan de WLZ voorwaarden bij alleenstaande ouderen?

Hoe voldoe ik aan de WLZ voorwaarden bij alleenstaande ouderen?

De cruciale rol van toezichthoudende techniek bij de WLZ thuis

 

WLZ: Recht op 24/7 toezicht thuis

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) voorziet in een volksverzekering voor zware, intensieve zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Deze wet speelt een cruciale rol bij het waarborgen van zorg voor mensen met een blijvende zorgbehoefte. Dat betekent dat iemand in principe niet alleen kan worden gelaten.

Maar wat verstaat de wet onder toezicht?

Toezicht houdt volgens de definitie van de overheid in dat een zorgverlener signaleert of een cliënt hulp nodig heeft en daarop adequaat reageert met een passende interventie1. Daarbij wordt specifiek ook vermeld dat technische voorzieningen hierbij een rol kunnen spelen. In een tijd waarin nieuwe technologie zich in hoog tempo ontwikkelt, heeft de zorgsector niet stilgestaan. Maar hoe kan technologie, zoals leefstijlmonitoring van Sensara, voldoen aan de strenge eisen van de WLZ?

De uitdaging: Hoe kunnen we toch aan de WLZ voldoen?  

Met een stop op nieuw(e) bouw zullen deze wachtlijsten voor opname in een verpleeghuis de komende jaren groeien. Dan zal het aantal personen met een WLZ indicatie die alleen thuis woont verder toenemen2. Tel daar de tekorten aan zorgpersoneel (en budgetten) bij op en we zien een grote uitdaging om goed te kunnen voldoen aan de WLZ eis van 24/7 recht op toezicht thuis.

Beschikbare technologie is de oplossingsrichting: leefstijlmonitoring

De overheid zet met het WOZO programma (zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan) in op de inzet van technologie als oplossingsrichting. Een van de beschikbare technologieën in deze context is leefstijlmonitoring van Sensara. Door monitoring en alarmering op basis van kunstmatige intelligentie (AI) en slimme algoritmes kunnen ouderen veilig langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Laten we nu eens dieper ingaan op hoe zorginstellingen met leefstijlmonitoring kunnen voldoen aan de WLZ:  


1. Ondersteuning bij een continue zorgbehoefte
Leefstijlmonitoring richt zich op het bieden van continue zorg en aandacht aan mensen met een blijvende zorgbehoefte. Denk aan ouderen met mobiliteitsproblemen of personen met dementie. Met deze technologie kunnen zorgverleners veranderingen in de gezondheid en het welzijn van de persoon op de lange termijn monitoren, waardoor zij tijdig kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is. Denk hierbij aan verandering in slaapgedrag (omdraaien dag- en nachtritme), verstoorde eetlust of toegenomen WC bezoek, wat kan wijzen op een beginnende blaasontsteking. Het zijn veranderingen in het dagelijkse leefpatroon die lastiger worden gedetecteerd door zorgprofessionals of familie als zij niet 24/7 aanwezig zijn.

2. Permanent Toezicht of 24-uurszorg
Met leefstijlmonitoring kunnen mensen rekenen op een vorm van permanente zorg. Warmte sensoren houden voortdurend verschillende aspecten van iemands leven in de gaten, zoals bewegingen, slaappatronen en vitale functies. Dit maakt het mogelijk om permanent toezicht te bieden, zelfs zonder constante fysieke aanwezigheid van zorgverleners. Met name omdat trends over een langere periode worden geanalyseerd, kan dit goed inzicht bieden als de situatie van de alleenstaande oudere verandert.

3. Vermijden van Ernstig Nadeel zonder 24-uurszorg
Leefstijlmonitoring is geprogrammeerd om potentiële risico's te minimaliseren. Stel je voor dat een persoon met een verhoogd valrisico ten val komt. Leefstijlmonitoring detecteert dit en genereert direct een waarschuwing voor de zorgprofessional of de mantelzorger via de app. Hierdoor kan snel actie worden ondernomen om ernstig nadeel te voorkomen. Mantelzorgers krijgen een goed beeld, en daardoor meer rust, door op afstand te kunnen zien of alles goed gaat met de oudere. De verdeling van verantwoordelijkheid tussen professionele zorgverlener en familie kan hierbij zorgen voor minder (over)belasting. En juist die continue monitoring zorgt voor echte veiligheid in plaats van de mogelijke schijnveiligheid van gepland bezoek. Want zodra de cliënt weer alleen thuis is kan ook de situatie snel veranderen.


Voldoen aan de Grondslag van de WLZ

De WLZ vereist dat iemand aantoont te voldoen aan de specifieke grondslag voor langdurige zorg. Hierbij gaat het om aandoeningen of beperkingen die blijvende, intensieve zorg noodzakelijk maken. Leefstijlmonitoring is breed inzetbaar bij de verschillende stadia van dementie, waarbij de behoefte aan continue zorg evident is.


In de kern biedt leefstijlmonitoring een innovatieve oplossing die naadloos aansluit op de vereisten van de WLZ. Het zorgt voor een permanente vorm van zorg, onmiddellijke waarschuwingen bij afwijkingen en een vermindering van potentiële risico's. Bovendien neemt het de druk weg bij zowel de zorgbehoevende als de zorgverlener, terwijl de kwaliteit van de zorg behouden blijft. Zodoende kunnen alleenstaande ouderen veilig langer thuis blijven wonen in de bestaande omgeving. Het integreren van leefstijlmonitoring in de thuissituatie is dan ook een waardevolle stap richting het verzekeren van hoogwaardige zorg die goed aansluit op de WLZ-voorwaarden. 

Meer weten? Lees verder over leefpatroonmonitoring, de nieuwe naam van leefstijlmonitoring of neem contact met ons op.

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/persoonlijke-verzorging-begeleiding-en-verpleging-wlz/begeleiding-wlz

2 https://www.actiz.nl/hoe-staat-het-met-de-wachtlijsten-voor-verpleeghuizen

Persbericht: Weijenberg investeert in zorgtechnologie van Sensara

Nieuwe investeringsronde zorgt voor groeiversnelling leverancier AI technologie voor de ouderenzorg.


Rotterdam, 6 juli 2023. Weijenberg Invest heeft een investering gedaan in Sensara, een toonaangevende organisatie die zich richt op het ontwikkelen van slimme technologie voor de zorgsector. Met deze investering zal Sensara in staat zijn om de dienstverlening verder te ontwikkelen en uit te breiden, waardoor het bedrijf zijn positie in de zorgsector kan versterken.


De ouderenzorg in Nederland kenmerkt zich op dit moment door een sterke vergrijzing van zowel de oudere als de leeftijd van het zorgpersoneel. Daarnaast neemt de zorgvraag toe terwijl ondertussen ook het tekort aan personeel verder stijgt. Terwijl op dit moment 1 op de 7 personen in Nederland in de zorg werkt, zal dit in 2040 verder moeten stijgen tot 1 op 4 in 2040. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden heeft Sensara zorgtechnologie ontwikkeld, gebaseerd op AI (kunstmatige intelligentie) en slimme algoritmes. Hiermee levert Sensara de juiste alarmen en data-inzichten voor de ouderenzorg, van thuis tot in het verpleeghuis.


Nu ouderen langer thuis blijven wonen, ook al is bijvoorbeeld (vergaande) dementie vastgesteld, zorgt dit voor extra druk op de zorg. De timing voor de investering is daarom niet onbelangrijk: Dit is het moment om de crisis in de thuis- en wijkzorg in Nederland aan te pakken. De impuls die Weijenberg Invest hiermee levert maakt doorinvesteren mogelijk in de extramurale propositie van Sensara. Directeur van Sensara, Rutger Wichers: “Deze nieuwe investering helpt ons niet alleen financieel, maar gaat ons op meerder vlakken in staat stellen om onze groeiambities te realiseren. Hiermee zijn we een partnership aangegaan met een partij met jarenlange succesvolle ervaring in de extramurale ouderenzorg. Die kennis en expertise wenden we graag aan om de groeiambities van Sensara een extra impuls te geven.“


Weijenberg Invest is verheugd om deel uit te maken van deze spannende ontwikkeling en kijkt uit naar een langdurige samenwerking met Sensara. Daarbij levert Weijenberg Invest een unieke combinatie van kennis, financiële investering en een netwerk in de Nederlandse zorgsector die goed aansluit op de groeiambities van Sensara. Rene Weijenberg van Weijenberg Invest: “Toen ik jaren geleden voor het eerst van Sensara hoorde dacht ik, dit is de toekomst! Juiste alarmen op basis van slimme algoritmes, AI en data-inzicht. Dus toen ik recent weer met Sensara in contact werd gebracht was ik meteen positief. Wij hebben heel veel zin om zo goed mogelijk te ondersteunen bij de groeiambities van Sensara.”

 

Meer weten? Neem voor pers gerelateerde vragen contact op met:

Bart Kerckhoff

Marketing Manager Sensara

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel 06 11 76 96 97

 

Volgende